dilluns, 30 d’abril de 2012

LES ACTIVITATS,ELS RECURSOS I ELS MATERIALS CURRICULARS

Les activitats són l'element principal de les unitats didàctiques ja que fan possible assolir els objectius didàctics  marcats, així com els continguts. Per tot això  tenen unes funcions clarament marcades i han d'estar íntimament relacionades entre si a fi que així es genere l'aprenentatge d'una forma eficaç, per això es pot dir que són l'element principal en el procés ensenyament-aprenentatge sent l’element mediador  entre els continguts i els resultats. 
A l'entorn de les activitats ha girat la classe d'avui, en un dia marcat pel fet de que demà és festiu, i això s'ha reflexat en les ganes que tots i totes teniem de finalitzar. O haurà influït l'horari dels autobusos ?
Però tant important com les activitats són els recursos i materials utilitzats, ja que ens permeten amb l'avaluació tancar el cercle. Però hem de recordar  que no han de ser l’eix central de l’experiència educativa. L’equip docent ha de planificar el seu ús subordinat al seu estil professional, a les característiques individuals del seu alumnat, a les necessitats del seu context sociolingüístic i cultural i a les aspiracions educatives i transformadores de l’equip docent del centre. No han de ser un fi en si mateixos, com de vegades ho és el llibre de text, per exemple.

dijous, 26 d’abril de 2012

La unitat didàctica

A caminar sembla que s'apren caminant. A fer unitats s'apren fent-ne, però per això hem de posar-nos en marxa. Avui la sessió l'hem dedicada a recordar, a caminar i començar amb la unitat. Segur que caurem,però haurem d'alçar-nos, trontollarem,però segur que conservem l'equilibri. amb ganes i voluntat ho aconseguirem.
L'activitat sobre els tipus de continguts als diferent nivells educatius la deixem per més endavant, encara que estic segur que hi ha qui està reflexionant sobre això.

dimarts, 24 d’abril de 2012

ELS CONTINGUTS

A la classe d'ahir dilluns veièrem el tema 10 sobre els diferents tipus de continguts. Analitzàrem el què són i com s'aprenen per tal de poder arribar a com ensenyar-los. Si no tots els continguts són iguals, ni s'aprenen igual, com és que de vegades els ensenyem igual? La sessió finalitzà amb una primera aproximació a l'activitat pràctica sobre quin tipus de contingut hauria de predominar a la Universitat al Grau de Mestre? S'inicia un petit debat, que per l'hora s'ajornà a la sessió del proper dijous.

dijous, 19 d’abril de 2012

ELS CONTINGUTS. DE QUINA CLASSE ?

Una de les primeres preguntes que tots els docents ens fem davant d’un grup d’alumnes és la de quines coses han d’aprendre i per tant, què han de saber en finalitzar el curs. L’anterior pregunta, va acompanyada per la de quines coses han de saber fer. Preguntes que serien incompletes sense la de com han de ser, o millor dit com han d’estar, o com han de ser i estar?
Aquestes preguntes ens condueixen a establir els diferents continguts. Així parlarem de continguts conceptuals ( saber sobre), procedimentals ( saber fer ) i actitudinals ( saber ser i estar ).
Ara bé, quin pes o proporció han de tenir els diferents tipus de continguts al llarg de la trajectòria educativa d’un aprenent? O com pensem que han de distribuir-se als diferents nivells i etapes del Sistema educatiu? Totes aqueixes respostes ens proporcionaran informació sobre quin és el nostre pensament pedagògic, quines línies d'actuació seguim -metodologia- i per tant traurem a la llum part del nostre currículum ocult

dilluns, 2 d’abril de 2012

La pràctica docent completa, coherent i organitzada. Abans, durant i després.

La bona pràctica docent queda incompleta si no es consideren l'abans i el després de l'acte didàctic. Si deixem la planificació i el disseny en mans externes al centre/docent podrem ser molt bons pràctics, però incomplets. Vull dir, que els materials elaborats i proposats per les editorials han de ser criticats, modificats i en alguns moments deixats de banda en funció de les necessitats del nostre grup d'alumnes; i això és una cosa que només podem fer nosaltres,els docents.Allò d'acabar el llibre hauria d'acabar-se. També queda incompleta la pràctica si no hi ha un després, una reflexió, una avaluació del camí seguit amb la intenció de buscar la millora de la nostra pràctica professional i dels aprenentatges dels nostres alumnes. Hem continuat amb què són els objectius didàctics i com redactar-los, per acabar amb la recerca de camins per planificar una unitat didàctica.
Els alumnes una mica rebolicats, no sé si per les samarretes que s'han fet o comprat sobre ser mestres, les notetes que es passaven o per la proximitat de les vacances o l'hora en què hem acabat la classe.

diumenge, 1 d’abril de 2012

L'escola compensadora i superadora de desigualtats en perill

Davant de tota classe d'anuncis des de la Conselleria d'Educació sobre plurilingüisme, superació de fracàs escolar, millora de qualitat,... i les retallades que van produint-se en educació no sé si riure o plorar perquè hi haja administradors que pensen que tots tenen la "intel·ligència" que ells demostren. El futur que ara estan construint amb la seua política és el que el següent vídeo pot mostrar-nos: