dilluns, 11 de març de 2013

Preparant la propera classe sobre els continguts

Nit d'Escola Valenciana 2013
Aquesta nit revisant els materials per la pròxima classe, m'ha sorgit la pregunta; ¿Com és que amb un tema cabdal pel disseny d'unitats i per tant, de currículum, puga passar per davant els alumnes sense produir canvis substantius en les pre-praxis que mostren ? Possiblement la manera com els faig arribar aqueix "contingut" tinga alguna cosa a veure. El treball a realitzar amb els continguts serà un ensenyament conceptual? O tal vegada té alguna cosa de procedimental? I d'actitudinal ? Hi haurà canvis, menys discurs unidireccional i més anàlisi col·lectiu i participatiu. La presentació - habitual darrerament a les classes de "teoria" passarà a convertir-se en una petxa-kutxa de tancament. Obrirem amb una exploració d'idees i coneixements previs sobre el pes que pensem tenen els diferents continguts a les diferents etapes educatives. Continuarem acudint a veus més que autoritzades sobre el tema. Caldrà reflexionar entre d'altres coses en si no tots els continguts són iguals, ni s'aprenen igual, com és que de vegades els ensenyem igual? Quina influència han de tenir els continguts en la manera d'ensenyar-los i per tant, en la metodologia aplicada. Bona nit !

dijous, 7 de març de 2013

Webquest i petxa-kutxa. Dos recursos nous. 5 de marçHem iniciat el treball aquesta setmana amb una primera aproximació a una activitat de recerca guiada com són les webquest, per a realitzar en grups una mirada per part dels alumnes al punt des del qual inicien el seu propi viatge a Ítaca; aqueix punt de partida consisteix en dibuixar el model social,cultural i educatiu del món actual.
Sembla que els ha preocupat més en principi el continent - que era allò de les webquest- que no pas el contingut.  
A més per que tingueren alguna altra referència he tret del calaix del temps una webquest, la que en serví per aproximar-me a aqueixes recerca de fa ja alguns anys. En els temps de la web 2.n mirar endarrere ens diu molt d'on venim.
 Després, com no, hem parlat d'avaluació i coavaluació, i nou recurs a explicar. Aquesta vegada ha sigut la petxa-kutxa, aqueix format de presentació ens servirà per a poder presentar els treballs realitzats pels diferents grups en una sessió.
Per últim s'han endinsat en el contingut, de manera, tot s'ha de dir, poc estratègica ja que no han emprat molt la lectura atenta i comprensiva que necessita una activitat d'aquestes característiques. Ho fien massa al que escolten.

diumenge, 3 de març de 2013

Una ullada a les competències bàsiques.

Divendres passat, els estudiants del grup 9 de primer del Grau de Mestre de Primària, aterraren a enfrontar-se a les competències bàsiques. Havien tingut una primera topada amb alguns escamots del DESECO i alguna altra amb una visió més cognitiva.
Amb l'ajut del Decret 111/2007 i  el Reial Decret 1513/2006, s'han encarat a tres activitats. Ho han fet en grups de 3/4 persones.
La primera activitat consistia en determinar a quina competència feia referència cadascuna de les vuit definicions que tenien escrites. L'han resolt sense cap divergència.
La segona activitat consistia en atribuir a cadascun dels objectius d'etapa si es treballava convenientment , estaríem contribuint a preparar a
l'alumnat en una determinada competència i per últim la tercera activitat consistia en si treballàvem convenientment una àrea, estarem contribuint a preparar a l'alumnat en una determinada competència. En aquestes dues activitats es prioritzava la relació, marcant una, dues o tres X,com a màxim.
Els resultats han mostrat divergències que més endavant analitzarem per tal d'esbrinar quines en són les raons.