dimarts, 20 de març de 2012

Contribució de les àrees a les competències bàsiques a Ed. Primària

Ací teniu els resultats del que en pensen els meus alumnes del Grau de mestre sobre la contribució de les diferents àrees a la construcció de les competències bàsiques a primària. La quantificació s'ha obtés prioritzant amb tres punts la competència que té major relació amb una àrea, amb dos punts la següent i amb un punt la tercera. El procediment ha estat en primer lloc a nivell individual, després en grup i finalment la global que s'hi mostra. Com a elements de partida, l'annex del Reial Decret que fixa els ensenyaments mínims a Primària i el Decret 111/2007 de la Generalitat Valenciana.
Dues són les competències a les quals aparentment semblen contribuir menys les àrees a construir; una la competència matemàtica i l'altra el tractament de la informació i competència digital. Ara bé, una posseeix una àrea al llarg de tota l'escolaritat obligatòria, les matemàtiques, però l'altra no.
Dues també són les competències, aparentment, a les quals es contribueix més. La primera la competència en comunicació lingüística, que en el nostre cas, disposa de tres àrees al llarg de tota l'escolarització bàsica o obligatòria; la segona només disposa d'una àrea al llarg de dos cursos -Educació per a la ciutadania i els drets humans- de l'escolarització bàsica. I qualsevol dia desapareix o es modifica.
Aquestes són les dades de la percepció que en tenen uns estudiants del segon quatrimestre del primer curs del Grau de Mestre d'Educació Primària. Algunes competències  amb prou feines estan reflectides a les àrees, d'altres sembla que és al contrari, tot i el poc temps del qual disposen. Alguna altra sembla molt disciplinar. ¿És així en la realitat? ¿És així en la realitat que perceben els mestres en exercici? ¿ Tal vegada el camí no siga el disciplinar? Totes aquestes preguntes i d'altres que segur poden sorgir poden ser un bon punt de partida per a la reflexió, tant des de la formació inicial com des de la contínua.
L'altre dia, un company orientador d'un IES, em mostrava un pla de transició on es posava l'accent en la competència d'aprendre a aprendre, en la competència en l'autonomia i iniciativa personal ,i en el tractament de la informació i competència digital com a elements clau; almenys en algun grau més que les competències de base disciplinar. ¿Quin és el camí? Igual ara, amb algunes veus que s'alcen sobre no usar llibres de text, trobem una o unes respostes que beneficien els protagonistes de l'educació--ELS ALUMNES--

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada