dilluns, 2 d’abril de 2012

La pràctica docent completa, coherent i organitzada. Abans, durant i després.

La bona pràctica docent queda incompleta si no es consideren l'abans i el després de l'acte didàctic. Si deixem la planificació i el disseny en mans externes al centre/docent podrem ser molt bons pràctics, però incomplets. Vull dir, que els materials elaborats i proposats per les editorials han de ser criticats, modificats i en alguns moments deixats de banda en funció de les necessitats del nostre grup d'alumnes; i això és una cosa que només podem fer nosaltres,els docents.Allò d'acabar el llibre hauria d'acabar-se. També queda incompleta la pràctica si no hi ha un després, una reflexió, una avaluació del camí seguit amb la intenció de buscar la millora de la nostra pràctica professional i dels aprenentatges dels nostres alumnes. Hem continuat amb què són els objectius didàctics i com redactar-los, per acabar amb la recerca de camins per planificar una unitat didàctica.
Els alumnes una mica rebolicats, no sé si per les samarretes que s'han fet o comprat sobre ser mestres, les notetes que es passaven o per la proximitat de les vacances o l'hora en què hem acabat la classe.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada